Παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες/ επενδυτές.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του ημερομηνίας 24/05/2013 έθεσε τα οικονομικά κριτήρια με βάση τα οποία θα αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες/ επενδυτές.

Σύμφωνα με την απόφαση, για να μπορέσει ένας αλλοδαπός επενδυτής να επιτύχει κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

ΕΝΤΥΠΟ M127_ΑΓΓΛΙΚΑ.pdf 
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1800,63Kb)

ΕΝΤΥΠΟ M127_ΕΛΛΗΝΙΚΑ.pdf 
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1804,66Kb)

ΝΕΑ_ΚΡΙΤΗΡΙΑ_190314.doc 
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 65,27Kb)